ตัวอย่างงานวิจัย

การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง.doc

การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์ สิทธิโชค.doc

การแก้ปัญหาความไม่มีระเบียบวินัยขณะรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนด้วยวิธีเสริมแรงให้คะแนน.doc

การแก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนที่มีความเร็วต่างกัน โดยวิะการซอสามสาย.doc

การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง.doc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: